States - Tenders Closing for a specific Date

Report For Day : 24-Apr-2021

Total Tenders : 1211
Sl.No e-Published Date Bid Submission Closing Date Tender Opening Date Title/Ref.No./Tender Id State Name Corrigendum
61. 17-Apr-2021 12:00 PM 24-Apr-2021 12:00 PM 24-Apr-2021 01:00 PM zone 2ward 36 ke rashmi vihar me baal bhawan school se subhash ke house tak nali avm interlocking karya/17-04-2021/NAGAR NIGAM /24-04-2021/62/2021_DOLBU_582805_1 Uttar Pradesh --
62. 17-Apr-2021 12:00 PM 24-Apr-2021 12:00 PM 24-Apr-2021 01:00 PM zone 2 ward 86 baganta me house no. 22/77 ashwani ke house se 22/37 vedprakash ke house tak gali me nali avm CC dwara sadak sudhar karya/17-04-2021/NAGAR NIGAM /24-04-2021/33/2021_DOLBU_582612_1 Uttar Pradesh --
63. 17-Apr-2021 12:00 PM 24-Apr-2021 12:00 PM 24-Apr-2021 01:00 PM zone 1 ward 46 sector 12 D me house no. 360 ke samne park ka nirman karya/17-04-2021/NAGAR NIGAM /24-04-2021/29/2021_DOLBU_582600_1 Uttar Pradesh --
64. 17-Apr-2021 02:00 PM 24-Apr-2021 12:00 PM 24-Apr-2021 02:00 PM nirman work/1526/npkampil/2021_DOLBU_582988_1 Uttar Pradesh --
65. 17-Apr-2021 12:00 PM 24-Apr-2021 12:00 PM 24-Apr-2021 01:00 PM zone 1 ward 87 karmyogi enclave R block me house no. R 17 ke pass park saundryikaran ka karya/17-04-2021/NAGAR NIGAM /24-04-2021/67/2021_DOLBU_582852_1 Uttar Pradesh --
66. 16-Apr-2021 06:00 PM 24-Apr-2021 12:00 PM 24-Apr-2021 02:00 PM vehicle supply/NNMV/GG/5/VEHICLE/2021_DOLBU_582965_1 Uttar Pradesh --
67. 17-Apr-2021 12:00 PM 24-Apr-2021 12:00 PM 24-Apr-2021 01:00 PM zone 1 ward 93 kamla nagar me F block me house no. 921 ke samne park ki boundari ball foothpath avm rangai putai ka karya/17-04-2021/NAGAR NIGAM /24-04-2021/20/2021_DOLBU_582564_1 Uttar Pradesh --
68. 19-Apr-2021 12:00 PM 24-Apr-2021 12:00 PM 26-Apr-2021 10:00 AM E Tender Notice no 20/21/E-Tender Notice No 2020/2021/2021_NASHI_676975_1 Maharashtra --
69. 17-Apr-2021 12:00 PM 24-Apr-2021 12:00 PM 24-Apr-2021 01:00 PM zone 4 ward 20 freeganj jamuna bhaurav belanganj stithi ambedkar/ budhh vihar bhawan ka nirman karya/17-04-2021/NAGAR NIGAM /24-04-2021/58/2021_DOLBU_582706_1 Uttar Pradesh --
70. 17-Apr-2021 12:00 PM 24-Apr-2021 12:00 PM 24-Apr-2021 01:00 PM zone 4 ward 95 maithan pravite limited maithan ka kayakalp yojna ke antargat bhawan sanrachna jeernouddhar ka karya/17-04-2021/NAGAR NIGAM /24-04-2021/59/2021_DOLBU_582708_1 Uttar Pradesh --