Tenders By Closing Date
Tenders Closing in 14 days
Total Tenders : 32078
Sl.No. e-Published Date Bid Submission Closing Date Tender Opening Date Title and Ref.No./Tender Id State Name Corrigendum
61. 21-Jul-2020 06:00 PM 06-Aug-2020 09:00 AM 06-Aug-2020 11:00 AM 69. Block-Barpura ke PachhyanGoun me Nala Nirman Karya. 644/nirman-Enivida/19-20(69) / 2020_UPPRD_446336_3 Uttar Pradesh --
62. 21-Jul-2020 06:00 PM 06-Aug-2020 09:00 AM 06-Aug-2020 11:00 AM 67. Block- Mahewa ke Gram Udhannpura se Gram Enguree samprk marg ka Kharanja Dawara Marg Nirman Karya. 644/nirman-Enivida/19-20(67) / 2020_UPPRD_446330_3 Uttar Pradesh --
63. 21-Jul-2020 06:00 PM 06-Aug-2020 09:00 AM 06-Aug-2020 11:00 AM 50. Block-Bharthana ke gram Chalniya G.P. Mangupur ke Baharpur Bamba se Nahar ke patree tak Kharanja Dawara Marg Nirman Karya. 644/nirman-Enivida/19-20(50) / 2020_UPPRD_445827_3 Uttar Pradesh --
64. 21-Jul-2020 06:00 PM 06-Aug-2020 09:00 AM 06-Aug-2020 11:00 AM 70. Block-Mahewa ke Dileep nagar marg par bamba ke puliya se Nagla Hari tak Kharanja Dawara Marg Nirman Karya 644/nirman-Enivida/19-20(70) / 2020_UPPRD_446339_3 Uttar Pradesh --
65. 21-Jul-2020 06:00 PM 06-Aug-2020 09:00 AM 06-Aug-2020 11:00 AM 51. Block-Bharthana ke gram Ramayan Mahmoodpur sampark marg se Murlipur tak Kharanja Dawara Marg Nirman Karya. 644/nirman-Enivida/19-20(51) / 2020_UPPRD_445828_3 Uttar Pradesh --
66. 21-Jul-2020 06:00 PM 06-Aug-2020 09:00 AM 06-Aug-2020 11:00 AM 71. Block-Bharthana ke Bharthan-Usrahar marg se Bamba ke Patree hote hue Vijay Bahadur Shastree ke darwaje tak Avam R.L.P. Education Acdame tak Kharanja Dawara Marg Nirman Karya. 644/nirman-Enivida/19-20(71) / 2020_UPPRD_446350_3 Uttar Pradesh --
67. 21-Jul-2020 06:00 PM 06-Aug-2020 09:00 AM 06-Aug-2020 11:00 AM 73. Block-Bharthana ke Nahar ke Patree se Nagla Kuwarpal tak Kharanja Dawara Marg Nirman Karya. 644/nirman-Enivida/19-20(73) / 2020_UPPRD_446360_3 Uttar Pradesh --
68. 21-Jul-2020 06:00 PM 06-Aug-2020 09:00 AM 06-Aug-2020 11:00 AM 74. Block-Barpura ke G.P Pura Murong ke Majra Nihalpura se Hanuman mandir tak C.C Dawara Marg Nirman Karya. 644/nirman-Enivida/19-20(74) / 2020_UPPRD_446364_3 Uttar Pradesh --
69. 21-Jul-2020 06:00 PM 06-Aug-2020 09:00 AM 06-Aug-2020 11:00 AM 75. Block-Mahewa ke G.P-Chindouli me Goun se Goushala V Shankarji ke Mandir tak C.C Dawara Marg Nirman Karya. 644/nirman-Enivida/19-20(75) / 2020_UPPRD_446377_3 Uttar Pradesh --
70. 21-Jul-2020 06:00 PM 06-Aug-2020 09:00 AM 06-Aug-2020 11:00 AM 29. Block Barpura me Chandanpur Shala Link Margse Chandanpur tak C.C Dawara Marg Nirman Karya. 644/nirman-Enivida/19-20(29) / 2020_UPPRD_445981_3 Uttar Pradesh --