Tenders By Closing Date
Tenders Closing by Day
Closing Date
E.g., 18-Sep-2020
Enter Captcha
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Total Tenders : 7038
« Previous123456789...703704Next »
Sl.No. e-Published Date Bid Submission Closing Date Tender Opening Date Title and Ref.No./Tender Id State Name Corrigendum
1. 27-Jul-2020 06:40 PM 14-Sep-2020 02:00 PM 15-Sep-2020 02:05 PM Jt Cult Harigaon Block 1 Jt Cult Harigaon Block 1 / 2020_MSFCL_598531_1 Maharashtra
2. 10-Aug-2020 03:00 PM 14-Sep-2020 11:00 AM 14-Sep-2020 03:00 PM Vikas Khand Karanjakala me gram Khamaura me Vishwa Bank Road par Shri Ramashankar Ke ghar 424/ZPJNP DATE 27-07-2020 / 2020_UPPRD_496875_2 Uttar Pradesh
3. 10-Aug-2020 03:00 PM 14-Sep-2020 11:00 AM 14-Sep-2020 03:00 PM Karanjakala-Shakarmandi Chungi ke aage se Hanuman Mandir ke samane se 424/ZPJNP DATE 27-07-2020 / 2020_UPPRD_496875_6 Uttar Pradesh
4. 10-Aug-2020 03:00 PM 14-Sep-2020 11:00 AM 14-Sep-2020 03:00 PM Shahganj-Jaunpur Shahganj mukhya marg se Gorari Khalilpur gram 424/ZPJNP DATE 27-07-2020 / 2020_UPPRD_496875_7 Uttar Pradesh
5. 10-Aug-2020 03:00 PM 14-Sep-2020 11:00 AM 14-Sep-2020 03:00 PM Shahganj- Didarganj main road se Alvopur Kewat 424/ZPJNP DATE 27-07-2020 / 2020_UPPRD_496875_8 Uttar Pradesh
6. 10-Aug-2020 03:00 PM 14-Sep-2020 11:00 AM 14-Sep-2020 03:00 PM Suithakala-Gram Arsiya me Shri Prakash ke ghar se Bazar Arsiya me Ramnagar Belwai 424/ZPJNP DATE 27-07-2020 / 2020_UPPRD_496875_9 Uttar Pradesh
7. 10-Aug-2020 03:00 PM 14-Sep-2020 11:00 AM 14-Sep-2020 03:00 PM Suithakala-Suithakala Nahar se Shiraj Bhai ke 424/ZPJNP DATE 27-07-2020 / 2020_UPPRD_496875_10 Uttar Pradesh
8. 10-Aug-2020 03:00 PM 14-Sep-2020 11:00 AM 14-Sep-2020 03:00 PM Badlapur-Ghanshyampur se Bhatehra gaon tak sampark marg-Marammat 424/ZPJNP DATE 27-07-2020 / 2020_UPPRD_496875_15 Uttar Pradesh
9. 28-Jul-2020 12:20 PM 14-Sep-2020 02:00 PM 15-Sep-2020 02:05 PM Jt Cult Harigaon Block 2 Jt Cult Harigaon Block 2 / 2020_MSFCL_598675_1 Maharashtra
10. 28-Jul-2020 01:20 PM 14-Sep-2020 02:00 PM 15-Sep-2020 02:05 PM Jt Cult Harigaon Block 5 Jt Cult Harigaon Block 5 / 2020_MSFCL_598697_1 Maharashtra
« Previous123456789...703704Next »