Tenders By Closing Date
Tenders Closing Today

Total Tenders : 8187
Sl.No. e-Published Date Bid Submission Closing Date Tender Opening Date Title and Ref.No./Tender Id State Name Corrigendum
2501. 13-Jan-2020 02:15 PM 27-Jan-2020 03:30 PM 28-Jan-2020 03:30 PM Elumalai TP 14th Finance Commission Grant 2019-2020 Pack 2 Elumalai TP 14th Finance Commission Grant 2019-202 / 2020_DTP_153649_1 Tamil Nadu --
2502. 14-Jan-2020 12:00 PM 27-Jan-2020 03:00 PM 28-Jan-2020 03:00 PM WARD NO 09 CHANDMARI SHIV MANDIR KE PICHE SRI SUNEEL VERMA KE MAKAN SE SRI RAVINDRA SINGH, SRI RAVI YADAV KE MAKAN HOTE HUE SRI AMRENDRA SINGH KE MAKAN TAK C.C. ROAD AVAM NALI NIRMAN KARYA 2019-20/NPP/LTP /06 / 2020_DOLBU_423016_3 Uttar Pradesh --
2503. 14-Jan-2020 12:00 PM 27-Jan-2020 03:00 PM 28-Jan-2020 03:00 PM WARD NO 16 MOHALLA LEDIYAPURA ME SRI VISHNU PANTH KE MAKAN SE SRI RAMCHARAN NIRANJAN PATERIYA JI ,SRI SHOBHARAM PATHAK , SRI BALJI KUSHWAHA SRI JAGDISH TIWARI KE MAKAN TAK C.C. SADAK AVAM NALI NIRMAN KARYA 2019-20/NPP/LTP /06 / 2020_DOLBU_423016_7 Uttar Pradesh --
2504. 14-Jan-2020 12:00 PM 27-Jan-2020 03:00 PM 28-Jan-2020 03:00 PM WARD NO 16 AZADPURA ME SRI MURTIRAJA KE MAKAN SE AMBIKA BABU KE MAKAN,SRI SRAVAN KUSHWAHA,SRI SUNIL PARASAR KE MAKAN HOTE HUE SRI HITENDRA RAJA KE MAKAN TAK C.C. SADAK AVAM NALI NIRMAN KARYA 2019-20/NPP/LTP /06 / 2020_DOLBU_423016_8 Uttar Pradesh --
2505. 13-Jan-2020 03:00 PM 27-Jan-2020 03:00 PM 28-Jan-2020 03:30 PM Restoration of B.T Surface Road With SWD Culvert AT Kanmani nagar W no 07 in Virudhachalam Municipality. 0001/2020/E1/1 / 2020_MAWS_153494_1 Tamil Nadu --
2506. 13-Jan-2020 03:00 PM 27-Jan-2020 03:00 PM 28-Jan-2020 03:30 PM Providing Cement concrete road at Kamarajar Street 0029/2020/E1 / 2020_MAWS_153518_8 Tamil Nadu --
2507. 13-Jan-2020 03:00 PM 27-Jan-2020 03:00 PM 28-Jan-2020 03:30 PM Providing Cement concrete road at Ezhil Nagar (Sabhari mess road -I) 0029/2020/E1 / 2020_MAWS_153518_9 Tamil Nadu --
2508. 13-Jan-2020 03:00 PM 27-Jan-2020 03:00 PM 28-Jan-2020 03:30 PM Providing Cement concrete road at Ezhil Nagar (Sabhari mess road - II) 0029/2020/E1 / 2020_MAWS_153518_10 Tamil Nadu --
2509. 13-Jan-2020 03:00 PM 27-Jan-2020 03:00 PM 28-Jan-2020 03:30 PM Providing Cement concrete road at Veeramakali Amman Kovil Cross Roads 0029/2020/E1 / 2020_MAWS_153518_11 Tamil Nadu --
2510. 13-Jan-2020 03:00 PM 27-Jan-2020 03:00 PM 28-Jan-2020 03:30 PM Providing Pavar Block road at Ezhil Nagar Near Rajeshwari Mandabam, Ezhil Nagar 2nd cross and Ezhil Nagar 3rd cross street 0029/2020/E1 / 2020_MAWS_153518_12 Tamil Nadu --